Valberedning

Brf Åsunden Malmö

Valberedning

 

Vi i valberedningen arbetar inte bara veckorna för årsmötet!

 

Du kan när som under året kontakta oss om du har lust att arbeta för föreningen

eller om du har tips om någon person i föreningen som du tycker skulle kunna platsa i styrelsen.

 

Kontakta oss genom valberedningen@asunden.se

 

Krister Johansson, Lorensborgsgatan 3A (sammankallande)

 

Marie Nilsson, Lorensborgsg. 7C

 

Rolf Yngbrant, Dammfrivägen 48B