Föreningslokalen

Brf Åsunden Malmö

Föreningslokalen

 

Föreningslokalen på Lorensborgsgatan 7 finns tillgänglig för uthyrning åt föreningens medlemmar.

 

Som medlem i Brf Åsunden kan du hyra vår föreningslokal som ligger i källaren på Lorensborgsgatan 7

 

Kostnaden är 250 kr varav 150 kr återbetalas efter städning och inspektion.

 

Vill du hyra lokalen tag kontakt med vicevärden.