Historia - kuriosa

Brf Åsunden Malmö

Historia - kuriosa


Lite kuriosa om brf Åsunden


Brf Åsunden byggdes 1957-1958 under HSB's stora satsning på Lorensborg


Namnet Åsunden fick vi efter sjön Åsunden (ingen vet om det var Åsunden i Västergötland eller Östergötland, men det kan väl kvitta. Vi är ju ändå skåningar!). Våra grannföreningar Roxen, Järven och Stenmården byggdes samtidigt. Lorensborgsskolan samt ett antal MKB-kvarter byggdes också under denna tid.


Granne med Lorensborg ligger Malmö stadion med alla idrottsaktiviteter. Ett kvarter bort ligger den fina Pildammsparken som har delvis sitt ursprung i Baltiska utställningen 1914


Från  Lars  Svensson i föreningen kommer följande uppgifter:


"Inför Baltiska utställningen byggde man kronprinsessan  Margaretas blomstergata och paviljong (som fortfarande finns kvar). 

Resten av parken byggdes inte förrän på 1920-talet. 1921 kom parkarbetet i gång som nödhjälpsarbete under den då rådande stora 

arbetslösheten. Den slutgiltiga parkplaneringen godkändes 1923,  varvid den nye stadsingenjören Erik Bülow-Hübe övertog ansvaret efter den danske arkitetkten Erik Erstad-Jørgensen. Kompositionen har förebilder i barocktidens Rom och Napoleontidens Paris: en rund, kompassliknande gräsplan — ”Tallriken” — med raka gångar i de olika väderstrecken. Mitt emot skidbacken i söder — ”Himlabacken” — är den norra entrén anbringad. Liksom Slottsparken har Pildammsparken fågeldammar, växling mellan skogs liknande partier och mer ordnade planteringar och en stor körväg tvärs igenom anläggningen. På udden mitt emot vattentornet planerades en restaurang i grekisk stil. Den byggdes aldrig, Däremot anlades en friluftsteater med antika förebilder bakom Margareta paviljongen. — Uppgifterna om Pildammsparken har jag tagit – mer eller mindre ordagrant – ur Per-Jan Pehrsson, Malmö. Parkernas stad (1986)."


- - - - - -


Hur många av er som bott i föreningen från början kommer ihåg Olle-kiosken som låg i hörnan mot där ABC-husen ligger idag?


En medlem som växte upp på Brf Langeland vid Ribevägen brukar berätta om hur hon och hennes kamrater gick dit och köpte lördagsgodis. På den tiden fanns ettöresgodis!!