Valberedning

Brf Åsunden Malmö

Valberedning


Vi i valberedningen arbetar inte bara veckorna för årsmötet!


Du kan när som under året kontakta oss om du har lust att arbeta för föreningen

eller om du har tips om någon person i föreningen som du tycker skulle kunna platsa i styrelsen.


Kontakta oss genom valberedningen@asunden.se


Barbro Lennartsdotter, Lorensborgsgatan 3A (sammankallande)


Bertil Ekman, Dammfrivägen 48A


Mona Ahlin, Lorensborgsgatan 5D