Föreningslokalen

Brf Åsunden Malmö

Föreningslokalen


Föreningslokalen på Lorensborgsgatan 7 finns tillgänglig för uthyrning åt föreningens medlemmar.


Som medlem i Brf Åsunden kan du hyra vår föreningslokal som ligger i källaren på Lorensborgsgatan 7


Kostnaden är 250 kr varav 150 kr återbetalas efter städning och inspektion.


Vill du hyra lokalen tag kontakt med vicevärden.