Mäklarinfo

Brf Åsunden Malmö

Information för fastighetsmäklare


På denna sida har vi samlat en del uppgifter som kan vara intressanta för mäklare.


Adressen till föreningen är:

Brf Åsunden

Lorensborgsgatan 7E

217 61 Malmö


Hit skickar du ansökan om medlemskap mm. Styrelsen har möte en gång i månaden, utom under juli månad. Medlemskap/överlåtelser godkännes vid styrelsemöten.


Brf Åsunden har 269 lägenheter och 12 lokaler och består av två åttavåningshus, tre fyravåningshus samt ett fint miljöhus för matavfall och en miljöstation för avfallssortering. Åttavånings- och fyravåningshusen byggdes ursprungligen år 1957, då även brf Åsunden bildades. Miljöhuset byggdes år 2000 och miljöstationen år 2001.


1 r o k: 28 st; 2 r o k: 81 st; 3 r o k: 117 st; 4 r o k: 39 st; 6 r o k: 4 st


 • Föreningen har också 60 garageplatser (med väntelista) och 50 parkeringsplatser ute (med väntelista).
 • Genomsnittsavgiften i föreningen (2015-2016) för lägenheter är ca 560 kr/m²/år inkl. värme, kabel-TV (Comhems basutbud) och en kollektiv bostadsrättsförsäkring.
 • Genomsnittsavgiften (2016) för en garageplats är ca 225 kr/mån och för en parkeringsplats ca 100 kr/mån.
 • Föreningens ekonomi är mycket god.
 • Tomträttsavgälden är omförhandlad för kommande 10 år från 2020-01-01.
 • Ingen avgiftshöjning planerad de närmsta åren.
 • En förändring som trädde i kraft 2008-09-01 är att överlåtelsekostnaden erlägges av köparen, f.n.: 1.025:- (2,5% x 1 basbelopp).
 • Nyttig information finns att hitta i vår årsredovisning och våra stadgar.
 • Takomläggning på 5:an är påbörjad och förväntas bli klar under 2020.
 • Infotavlor samt digital bokning av föreningens lokaler och tvättstugor kommer att färdigställas i början av 2020.
 • Styrelsen undersöker möjligheter för gemensam el till föreningen.


Byggnadernas skick:

 • 1986 Nya balkonger och nya treglasfönster.
 • 1991 Modernisering av fjärrvärmeundercentraler.
 • 1995 Nya tappvattenledningar.
 • 1997 Ny takpapp.
 • 2004 Upprustning av värmeanläggning och injustering av värmesystemet.
 • 2010 Relining av avloppsstammarna.
 • 2011-2015 Varje år målas trapphusen och golvet i trapphusen fräschas upp i ett av de fem husen.
 • 2013 Noggrann besiktning, som resulterade i ny underhållsplan för fastigheterna.
 • 2013 Teglades norrgavlarna om för de två höghusen (Dammfrivägen 48 och Lorensborgsgatan 3).
 • 2013 Nytt webbasert styr- och övervakningssystem för värme och ventilation.
 • 2013 Tilläggsisolering av vindsbjälklag i de två höghusen (Dammfrivägen 48 och Lorensborgsgatan 3).
 • 2015 Omläggning av papptak samt tilläggsisolering av vind (Dammfrivägen 52)
 • 2016 Inga större planerade underhåll/renoveringar under de närmsta åren enligt underhållsplanen.
 • 2016 Genomgång och uppdatering mha av konsult av underhållsplanen för fastigheterna.
 • 2016 Passersystem med taggar för alla entréer till trapphus, källare, storgarage och miljöhus. För entréerna till trapphusen tillkommer porttelefon.


För mer information ring gärna till vicevärden på telefontid eller skicka epost till styrelsen styrelsen@asunden.se


Energideklarationer och OVK-protokoll för våra hus finns at hämta i vårt dokumentbibliotek.