FAQ (Ofta frågat)

Brf Åsunden Malmö

Ofta ställda frågor (faq)


Från medlemmar och andra får vi ofta samma typ av frågor och för att förenkla för alla ska vi samla dem här efterhand.

Läs om inre reparationsfond, väntelista till garageplats, bostadsrättstillägg, info ang pantsättning, hyra ut i andra hand, rutiner vid utebliven betalning av månadsavgiften och motion till årsmöte.


Inre reparationsfonden.

En del av er månadsavgift avsätts till en inre reparationsfond som kan användas till arbetskostnader och material när ni renoverar er lägenhet eller t.ex. byter vitvaror. Ert saldo uppdateras årligen vid budgetsårskiftet (31/8).


Vill ni göra ett uttag konaktar ni vicevärden och ger honom kvitton (eller kopior) och det bankkonto ni vill ha in pengarna  på.


Väntelista till garageplats

Väntetiden beror på omsättningen av garageplatser. Just nu räknar vi med ca 1-2 år.


Bostadsrättstillägg

Föreningen har som fastighetsägare tecknat en försäkring men den täcker tyvärr inte allt. Den enskilde medlem behöver normalt ett tillägg till sin hemförsäkring. Vår förening har valt att teckna en kollektiv bostadsrättsförsäkring för alla medlemmar. Det innebär att ni inte behöver ett bostadsrättstillägg i er egen försäkring. Har ni en sådan i er egen försäkring kan ni avsluta den.


Mer info om vårt tillägg finns på Länsförsäkringars hemsida.Info ang pantsättning

1. Alla handlingar skickas till Örehus Fastighetsförvaltning AB utan er underskrift, för notering och registrering.

2. Medlemmen debiteras en kostnad motsvarande 1% av ett prisbasbelopp  för 2017= 448kr beloppet kommer på avin i efterskott.

3.Vid avnotering, då lånet är löst skall alla handlingar skickas till oss för avnotering.


Hyra ut i andra hand

Visst kan du hyra ut din bostadsrättslägenhet i andra hand. men det är några saker att tänka på före själva uthyrningen. Gör du fel riskerar du faktiskt att bli av med din bostad.


Så här går du tillväga:

Ansök skriftligt till styrelsen (ansökan skickas till vicevärden) om att få hyra ut lägenheten i andra hand. Det räknas som andrahandsuthyrning även om du inte tar betalt. Ange varför du vill hyra ut lägenheten, till vem och för hur lång tid. Om styrelsen inte går med på att du hyr ut ska de meddela dig skälen till sitt beslut.


Vilka regler gäller?

Du har rätt att hyra ut lägenheten om du har »skäl« enligt bostadsrättslagen. Det kan vara att du ska arbeta eller studera på en annan ort, är borta på grund av sjukdom, militärtjänstgöring eller om du vill provbo med din partner. Om styrelsen avslår din ansökan kan du överklaga till hyresnämnden. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens medgivande riskerar du att bli av med nyttjanderätten. Då har föreningen rätt att säga upp dig och tvinga dig att flytta.


Skriv kontrakt:

Skriv ett hyresavtal med din hyresgäst, även om det är din kompis. Gå tillsammans igenom lägenhetens skick och skriv att lägenheten ska slutstädas så att den ser ut som när du lämnade den. Skriv även att hyresgästen är skyldig att teckna egen hemförsäkring. Ange hur lång tid uthyrningen ska pågå och hur lång uppsägningstiden är. Undvik långa hyrestider – du kanske behöver flytta tillbaka tidigare än planerat. Avtalsblankett finns att ladda ner under dokument.


Tänk också på att:

  • du blir hyresvärd till din hyresgäst. Be att få ta del av en kreditupplysning.
  • Styrelsen har rätt att ta ut en avgift (10% av ett prisbasbelopp) vid andrahandsuthyrning
  • om hyrestiden är längre än två år – skriv ett avtal där hyresgästen avsäger sig besittningsrätten till lägenheten, för att undvika att hyresgästen får rätt att bo kvar i bostaden när du vill ha den tillbaka. Blanketter för detta finns hos Fastighetsägarna.Nya rutiner vid utebliven betalning av månadsavgiften

- Efter en vecka skickas en första påminnelse samt information om inkasso

- Efter 20 dagar skickas en andra påminnelse samt information om inkasso

- Efter 1 månad och en vecka går ärendet till inkasso.Motion till årsmöte

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen senast under oktober månad för att tas upp på årsmötet. Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå.

 

Några tips

1.Tala om vem motionen är ställd till och när den ska behandlas.

2.Ange gärna kort i rubriken vad förslaget går ut på.

3.Berätta om bakgrunden och vilka motiv du har till ditt förslag.

4.Presentera förslaget och visa vad det går ut på. Använd enkla ord.

5.Yrka på vad du vill uppnå. Det går ut på att man formulerar sig i en att-sats. Inget beslut kan tas vid årsmötet om det är oklart vad förslagsställaren vill.

6.Har du flera förslag, dela upp dem i flera att-satser.

7.Motionen måste undertecknas av förslagsställaren själv. Namnförtydligande är också viktigt. Det är bara medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet.

8.Har du flera förslag som inte berör varandra, lämna i så fall en motion för varje förslag. Motionen behöver inte skrivas på dator.

9.Lämna motionen till styrelsen senast två (2) månader efter räkenskapsårets utgång, dvs. senast i oktober.


Vid kallelsen till årsmötet bifogas alltid motionen. Styrelsen ger sitt utlåtande på årsmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet. Använd gärna mallen här intill för att skriva din egen motion.