Felanmälan

Brf Åsunden Malmö

Fastighetsjour


Vi har sedan den 1 November 2008 ett avtal med Örestads Bevakning omfattande

fastighetsjour utanför ordinarie arbetstid (kvällar, nätter och helger).

När - Om - det händer något allvarligt, t.ex. vattenskada eller inbrott mm,

kan Ni ringa jour-telefon-nr 040-93 12 70.


Felanmälan


Om något går sönder på vår gemensamma egendom inom Brf Åsunden, tex i tvättstugorna.


Anmäl felet, helst skriftligt, till vaktmästaren. Brevlåda finns på gaveln, Lorensborgsgatan 7E.


Anmäl gärna om du tex upptäcker en trasig lampa så kan den bytas ut snarast möjligt.


Du kan även skicka ett mail med felanmälan till vaktmästaren vaktmastaren@asunden.se.

Uppge namn, adress eller lägenhetsnummer, vad det gäller och ett telefonnummer där han kan nå dig.

Följ gärna nedanstående länk för att se vad du som bostadsrättshavare ansvar för och vad föreningen ansvarar för.


Ansvarsfördelning enligt § 34 i stadgarna.