Service

Brf Åsunden Malmö

Förmåner & Möjligheter


Viktig och användbar information om tjänster som är till för dig som medlem i Brf Åsunden.


Brf Åsunden har en god servicenivå till medlemmarna med vicevärd och vaktmästare som stöttar och

hjälper till vid behov.


Dock innebär en bostadsrättsförening att Du som ägare har skyldighet att ta vara på våra gemensamma tillgångar.


Därför innebär alla förmåner även skyldighet att göra på rätt sätt, inte slänga fel saker i sopnedkasten etc.


Här står det mesta Du behöver veta för att hantera föreningens gemensamma tillgångar.