Skadedjur

Brf Åsunden Malmö

Skadedjur


Som alla äldre hus har vi ibland problem med ohyra i våra lägenheter, men det finns hjälp...


Huvudsakligen är det ängrar av olika slag samt silverfisk som brukar dyka upp i våra hus.


Föreningen har avtal med Anticimex som hjälper till så fort man får problem.


På förvaltningskontoret finns en bra beskrivning av de vanligaste krypen.


Prata med vicevärden eller direkt med Anticimex om Du får problem.


Följande är saxat från Föreningssparbanken:


Skadedjur verkar bli allt vanligare. Rapporter om ohyreangripna hus syns ofta i media. Men inte bara skadedjurens vanor har förändrats, det har våra också.


Allt mer livsmedel importeras, och skadedjur följer med lasterna från hela världen. Dessutom är vi mer observanta på ohyra och småkryp i hemmen i dag än förr -på gott och ont.


Pälsängrar, mal, tvestjärtar, mjölbaggar, kackerlackor, möss och råttor är några av de djur som har fått samlingsnamnet skadedjur.

Ohyran kan tyckas vara helt onödig, men alla djur fyller sin funktion i naturen. Exempelvis bryter malens larver och pälsängrarna ner animaliska produkter i bland annat fågelbon. Synd bara att de har valt att betrakta också människans värld - i det här fallet våra garderober - som sin.


För att hålla skadedjuren i schack är grundregeln att alltid ha det rent och städat. De flesta skadedjur trivs bara där det är smutsigt, mörkt och fuktigt. Kök och badrum blir lätt favoritplatser. Råttor älskar öppna komposter och gamla lövhögar. Tvålrester och hudavlagringar i badrummet är festmåltider för silverfisk.


För att slippa skadedjur som angriper kläder och andra textilier ska allt som läggs i garderoben vara tvättat. Täckjackan klarar sig på vinden över sommaren om den är ren och ligger i en tättslutande påse.


Var uppmärksam på tecken på skadedjursangrepp. Mjölbaggeangripet mjöl luktar illa, och fjärilar på köksväggarna kan tyda på att skafferiet behöver saneras. Med en fuktig trasa, dammsugare och noggrannhet kommer man långt. Vanlig insektsspray skrämmer iväg de flesta sorters ohyra. Men ibland, när angreppet är för omfattande, måste ett bekämpningsföretag göra jobbet.


Generellt har villaägare eller bostadsrättsinnehavare ingen laglig skyldighet att sanera sina hem vid skadedjursangrepp.

Men om skadedjursangreppet går så långt att andra besväras av krypen kan myndigheter bli tvungna att gripa in. I vilken utsträckning det görs varierar mellan olika kommuner.


Länk till anticimex