Styrelsen

Brf Åsunden Malmö

Styrelsen

Ordförande:

Mats Hedberg

Dammfrivägen 48B

V. ordförande:

Stefan Tell

Lorensborgsgatan 3A

Sekretere:

Marie Stjernfeldt

Dammfrivägen 52C

V. sekreterare:

Fredrik Tjörnestig

Dammfrivägen 48B

1:a Suppleant:

Samuel Reneskog

Lorensborgsgatan 5E

2:a Suppleant:

Jesper Nilsson

Dammfrivägen 48B

Revisor:

Wolfgang Gerlach

Dammfrivägen 48A

Revisor:

Ingvar Andersson

Lorensborgsgatan 3B

Revisorsuppleant:

Jonas Gren

Dammfrivägen 48B